HOME > News & Activities > NTN Thailand News
NTN Thailand News
Development of “ULTAGE Thrust Spherical Roller Bearing” 2017-01-13
   
 
การพัฒนาของ “ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแบบกันรุน รุ่นอัลเทจ” (“ULTAGE Thrust Spherical Roller Bearing”)
replica watches online


[ด้วยการออกแบบโครงสร้างภายใน จนทำให้เกิดมาตรฐานสูงสุดในโลกอุตสาหกรรมด้านการรับภาระที่หนักหน่วง และหมุนได้อย่างแม่นยำ]

NTN Corporation (ต่อจากนี้จะถูกเรียกว่า NTN) ได้พัฒนาการผลิต “ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแบบกันรุน รุ่นอัลเทจ*1” ด้วยการออกแบบโครงสร้างภายในให้สามารถรับภาระได้สูงมากขึ้นและหมุนได้ด้วยความแม่นยำ จนกลายไปเป็นตลับลูกปืนที่มีมาตรฐานสูงสุดในโลกอุตสาหกรรม

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแบบกันรุน ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในเครื่องจักรที่ต้องรับภาระหนัก ดังเช่นในเครื่องฉีดอัดแรงดันสูง หรือในชิ้นส่วนบดอัดแบบสกรูที่หมุนด้วยความเร็วรอบสูงในเครื่องปั่นและกรองกาก อุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวมาถูกออกแบบให้มีระบบการทำงานในหลายๆหน้าที่ จึงต้องเลือกใช้ตลับลูกปืนที่ถูกออกแบบมาสำหรับรับภาระหนัก และรองรับการหมุนได้อย่างแม่นยำที่ความเร็วรอบสูงๆ

“ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแบบกันรุน รุ่น อัลเทจ”  เป็นตลับลูกปืนรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ถูกออกแบบโครงสร้างภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเลือกใช้เม็ดลูกกลิ้งขนาดใหญ่ที่สุดและมีจำนวนเม็ดสูงสุด การพัฒนาในเรื่องดังกล่าวจะเพิ่มความสามารถในการรับภาระพลวัตได้สูงขึ้นถึงร้อยละ 70 ส่งผลต่อการยืดอายุการใช้งานหนักขึ้นถึง 6 เท่า เมื่อเทียบกับตลับลูกปืนรุ่นเดิม*2  จึงเป็นมาตรฐานสูงสุดในโลกอุตสาหกรรมในการรับภาระที่หนักหน่วง โครงสร้างของโครงประคองเม็ดลูกกลิ้งถูกปรับเปลี่ยนในการรับภาระที่หนักหน่วง โครงสร้างของโครงประคองเม็ดลูกกลิ้งถูกปรับเปลี่ยนจากรุ่นเดิมที่ใช้ “รังแบบกลึงขึ้นรูป” มาเป็น “รังแบบปั๊มขึ้นรูป” เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้มากขึ้น จนสามารถเลือกใช้จาระบีเป็นสารหล่อลื่นได้ เพิ่มจากรุ่นเดิมที่จะใช้เฉพาะน้ำมันหล่อลื่นเท่านั้น นอกจากนี้แล้วคุณสมบัติในการหมุนที่ความเร็วรอบสูงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ซึ่งมีมาตรฐานสูงสุดในเรื่องการหมุนที่มีความแม่นยำและรอบหมุนสูง

การนำกระบวนการชุบแข็งด้วยวิธีพิเศษมาใช้ผลิต ทำให้ตลับลูกปืนมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 200 องศาเซลเซียส โดยที่ยังคงรักษารูปร่างไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้ตลับลูกปืนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นในอุณหภูมิการใช้งานสูง

NTN ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนา “ ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแบบกันรุน รุ่น อัลเทจ” ซึ่งมีคุณสมบัติ “ รับภาระได้สูง” “หมุนได้ที่รอบสูงด้วยความแม่นยำ” และ “มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น” เพื่อรองรับเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆในโลกของอุตสาหกรรม ขนาดที่มีการผลิตจะเริ่มจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวนวงนอก 130 มิลลิเมตร ขึ้นไปจนถึง 320 มิลลิเมตร และมีการจัดจำหน่ายกระจายไปทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการในธุรกิจซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานเปลี่ยนทดแทน และปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักร

 1. อัลเทจ (ULTAGE cheap replica watches uk) คือ ชื่อของชุดตลับลูกปืนที่มีมาตรฐานโลกสูงสุดโดยเฉพาะประสิทธิภาพ “ขั้นสูงสุด” (ULTIMATE) ในทุก “ลำดับขั้น” (STAGE)
 2. เอ็นทีเอ็น แคตตาล็อก: CAT.No.2202/E “Thrust Spherical Roller Bearing”

คุณลักษณะเด่น
เปรียบเทียบกับรุ่นที่ผ่านมา (ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแบบกันรุน)
 1. มาตรฐานโลกด้านการรับภาระสูงสุด
  ● อัตราพื้นฐานภาระพลวัต : เพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 70
  ● อัตราอายุการใช้งานตลับลูกปืน : เพิ่มขึ้นสูงสุด 6 เท่า
 2. มาตรฐานโลกด้านการหมุนด้วยความแม่นยำสูงสุด
  ● ความเร็วรอบในการหมุนที่ใช้งานได้ : เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
 3. สารหล่อลื่นจาระบีเป็นอีกทางเลือกที่ใช้ได้ นอกเหนือจากการใช้สารหล่อลื่นน้ำมัน
  ⇒ ใช้รังเหล็กปั๊มขึ้นรูป
 4. ทนทานความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียสในด้านการคงรูปร่างของขนาดตลับลูกปืน และมีอายุการใช้งานยาวนานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีอุณหภูมิสูง
  ⇒ มีการนำเทคโนโลยีกระบวนการชุบแข็ง (Heat treatment) ด้วยวิธีพิเศษ 
  panerai replica watches

ประเภทการใช้งาน
เครื่องจักรที่ใช้โมลในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน เครื่องคัดแยกซึ่งหมุนด้วยความเร็วรอบสูง

การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้
chopard replica watches uk

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างขนาดพื้นฐาน φ100 × φ210 × 67 มิลลิเมตร (ภาพแสดงในขณะที่แยกแหวนวงนอกออกจากตัวตลับลูกปืนตลับลูกปืน)


 
 

Corporate Information Products & Service News & Activities Engineering Network Career Contact Us
Corporate Profile Our Strength NTN Thailand News Technical Service NTN Thailand Distributors Head Office
Corporate Information Our Products NTN Global News Technical Information NTN Global Network Branch
Corporate Philosophy Catalog Available in Thailand New Products Technical Seminar
Our Service : Support Tools IR News NTN Exhibition
Events FAQ
Announcements
 Terms of Use  Privacy Policy  Site Map  
Copyright© 2016 NTN Bearing - Thailand Co., Ltd. All Right Reserved.