HOME > News & Activities > NTN Thailand News
NTN Thailand News
Development of “ULTAGE Spherical Roller Bearing EMA Type” 2017-02-23
   
 
[มีความสามารถในการรับภาระตามมาตรฐานโลกขั้นสูงสุด และโดดเด่นในการทนต่อสภาวะสั่นสะเทือนและการรับแรงกระทบ]

NTN Corporation (NTN) ได้พัฒนาตลับลูกปืนเม็ดโค้ง’รุ่น ULTAGE*1 ชนิด EMA  ซึ่งเป็นตลับลูกปืนที่มีความสามารถขั้นสูงที่สุดในโลกด้านการรับภาระระดับสูง อีกทั้งโดดเด่นในการทนต่อสภาวะสั่นสะเทือนและการรับแรงกระแทก เนื่องจากมีการออกแบบภายในตลับลูกปืนอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องจักรที่ใช้สำหรับงานขุดเจาะใต้ดิน เช่น งานเหมืองเหล็ก และงานขุดเจาะถ่านหิน ซึ่งต้องทำงานภายใต้สภาวะที่ต้องรับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก โดยมากจะใช้ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสำหรับการปรับแนวประคองศูนย์ได้เอง*2 สำหรับ เบรกเกอร์และตะแกรงระบบสั่น*3  ที่ใช้ในสภาวะงานที่หนัก NTN ได้พัฒนาตลับลูกปืนรุ่น “UA” เพื่อตอบสนองการใช้งานที่ต้องทนสภาวะสั่นสะเทือนสูง และทนต่อแรงกระแทกเป็นเวลานาน จากจำนวนเหมืองที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เครื่องจักรสำหรับงานขุดเจาะที่มีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานได้นานเป็นที่ต้องการของตลาด ตลับลูกปืนจึงต้องมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งาน
ตลับลูกปืนเม็ดโค้งรุ่น ULTAGE ชนิด EMA ที่พัฒนาขึ้นมานี้ มีการออกแบบให้ลูกกลิ้งมีขนาดใหญ่ขึ้นและเพิ่มจำนวนเม็ดลูกกลิ้ง เพื่อให้ตลับลูกปืนมีความสามารถในการรับภาระจากการหมุนเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเปรียบเทียบกับตลับลูกปืนเม็ดโค้งรุ่น “UA” และทำให้ตลับลูกปืนเม็ดโค้งรุ่น ULTAGE เป็นตลับลูกปืนที่มีความสามารถสูงที่สุดในโลกด้านการรับภาระระดับสูง

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงสร้างของรังโดยใช้เครื่องจักรที่มีความแข็งแรงสูงในการปรับปรุงให้รังมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นถึง 55%*4  ทำให้ตลับลูกปืนรุ่นนี้โดดเด่นด้านการทนต่อสภาวะการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดี อีกทั้งยังลดอุณหภูมิของตลับลูกปืนได้ถึง 10% ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการหมุนได้ดี รวมทั้งมีกระบวนการทางความร้อนแบบพิเศษ (Heat treatment) ทำให้ตลับลูกปืนสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิถึง 200 ◦C ด้วยเหตุนี้ตลับลูกปืนชนิดนี้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่สูง

ทั้งนี้ NTN ได้พัตนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ถึง 13 รุ่น ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแหวนวงนอกตั้งแต่ 170 มิลลิเมตร ถึง 420 มิลลิเมตร เพื่อจำหน่ายทั่วโลก

*1)  อัลเทจ (ULTAGE) คือ ชื่อของชุดตลับลูกปืนรุ่นใหม่ที่มีมาตรฐานด้านประสิทธิภาพสูงสุดของโลก ซึ่งมาจากคำว่า “ULTIMATE หมายถึง ขั้นสูงสุด และ STAGE หมายถึง ในทุกระดับ”
*2) การให้ตัวได้ของแหวนวงนอกหรือแหวนวงในตรงกลางกับเพลาทำให้สามารถยอมรับความผิดพลาดจากการติดตั้งได้
*3) เครื่องสั่นสะเทือนจะมีการสั่นทั้งสองแนวแกน คือทั้งแบบวงกลมและสั่นในแนวเส้นตรง
*4) เปรียบเทียบกับรังของ NTN เอง111
Features
Compared to the conventional product (Spherical Roller Bearing UA Type cheap replica watches)

(1) มาตรฐานโลกด้านการรับภาระสูงสุดประสิทธิภาพการรับภาระจากการหมุนเพิ่มขึ้น 20 %
(2) โดดเด่นในการทนสภาวะการสั่นสะเทือนและรับแรงกระแทกรังมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 55 %
(3) ให้ความร้อนที่ต่ำลงเพิ่มอุณหภูมิขณะที่มีการสั่นสะเทือนและรับแรงกระแทก ลดลงถึง10%
(4) สามารถทนความร้อนได้ถึง 200 ◦ Cกระบวนทางความร้อนแบบพิเศษ (Heat treatment) ซึ่งใช้เทคนิค ที่ทำให้ตลับลูกปืนสามารถคงตัวและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง

Application
Breakers, crushers, vibrating sieves, reducers replica rolex watches
Inquiries about this release

Product photo
Example of swiss replica watches main dimensions: φ80 × φ170 × 58mm (photo is when the bearing is opened)
 
 

Corporate Information Products & Service News & Activities Engineering Network Career Contact Us
Corporate Profile Our Strength NTN Thailand News Technical Service NTN Thailand Distributors Head Office
Corporate Information Our Products NTN Global News Technical Information NTN Global Network Branch
Corporate Philosophy Catalog Available in Thailand New Products Technical Seminar
Our Service : Support Tools IR News NTN Exhibition
Events FAQ
Announcements
 Terms of Use  Privacy Policy  Site Map  
Copyright© 2016 NTN Bearing - Thailand Co., Ltd. All Right Reserved.